Misie Pysie    Biedronki    Słoneczka    Smerfy    Dobre duszki
 


ROK PRZEDSZKOLNY 2017/2018

Nauczycielki: Małgorzata Bratosiewicz, Jagoda Śliwińska

 

 

 

KWIECIEŃ

 

„BAJKI I BAŚNIE”

 

,,W GOSPODARSTWIE’’

 

„DBAMY O ZIEMIĘ”

 • wdrażanie do właściwego korzystania z książek
 • wyrabianie umiejętności opowiadania w sposób ciągły i logicznie powiązany, używając poprawnych form fleksyjnych części mowy
 • kształcenie procesów analizy i syntezy słuchowej
 • kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan  środowiska przyrodniczego
 • uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu
 • kształtowanie nawyków segregowania śmieci
 • przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania podczas zabawy na świeżym powietrzu
 • rozwijanie myślenia matematycznego
 • zapoznanie z wyglądem liczby 10 i kształcenie umiejętności przeliczania elementów do 10
 • kształcenie umiejętności układania i rozwiązywania zadań  z treścią
 • zapoznanie z wyglądem i sposobem pisania litery w, W, p,
 • kształcenie procesów analizy i syntezy słuchowejGRUDZIEŃ


LISTOPAD

 

TEMATY TYGODNIOWE:

 

1. UBIERAMY SIĘ ODPOWIEDNIO DO POGODY

2. OPIEKUJEMY SIĘ ZWIERZĘTAMI

3. TUTAJ ROSŁY PAPROCIE

4. PRĄD ELEKTRYCZNY

 • Kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z tematem
 • Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy wyrazów,
 • kształcenie nawyku ubierania się odpowiednio do pogody.
 • Zapoznanie z wyglądem litery k, K, l, L, e, E małej i wielkiej,
 • Utrwalenie pojęć: litera, głoska, sylaba, samogłoska i spółgłoska,
 • Zapoznanie z rolą zwierząt domowych w życiu człowieka,
 • Nabywanie opiekuńczego stosunku do zwierząt domowych
 • Wdrażanie do uważnego słuchania kolegów z grupy i wypowiadania się na określony temat.
 • Zapoznanie z etapami powstawania węgla w przyrodzie.
 • Zapoznanie z pracą górnika,
 • Wzbogacenie słownictwa o nowe wyrazy związane z pracą górnika i wydobyciem węgla,
 • Kształcenie umiejętności prawidłowego użycia określeń stosunków przestrzennych,
 • Dostrzeganie użyteczności pracy ludzi. Pomoce: bryła węgla, hula-hop, trzy kartki
 • Zapoznanie dzieci z różnymi źródłami prądu oraz zasadami pracy elektrociepłowni,
 • Przekonanie dzieci o konieczności oszczędnego gospodarowania energią elektryczną,
 • Uwrażliwienie dzieci na bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych.