Misie Pysie    Biedronki    Słoneczka    Smerfy    Dobre duszki 

ROK PRZEDSZKOLNY 2016/2017

Nauczycielki: Barbara Chmielecka, Jolanta Najmrodzka

 

CZERWIEC

 

TEMATY TYGODNIOWE:


1. DZIEŃ DZIECKA


2. KOLORY LATA


3. AKADEMIA PRZYJAŹNI


4. WAKACJE TUŻ, TUŻ...


MAJ


 

TEMATY TYGODNIOWE:


1. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA

 • Wzbogacamy słownik o pojęcia: : literatura dziecięca, młodzieżowa, literatura dla dorosłych, albumy, encyklopedie, podręczniki
 • Prezentujemy własne książki, opowiadamy o nic
 • Naprawiamy uszkodzone książki, rozumiemy, co to znaczy „dbać o książki
 • Rozumiemy, czym różni się biblioteka od księgarni
 • Rozwijamy wyobraźnię, opowiadamy historyjki i opowiadania o Paku
 • rozwijamy myślenie logiczne, odczytujemy kody
 • doskonalimy operowanie pojęciami: największy-najmniejszy
 • przeliczamy w zakresie dziewięciu
 • odgadujemy zagadki
 • rozwijamy właściwe odnoszenie się do rówieśników
 • liczymy głoski w wyrazach
 • doskonalimyy umiejętność orientacji na kartce
 • projektujemy okładki do ulubionej książki
 • naśladujemy postaci z bajek
 • rozwijamy sprawność fizyczną
 • rozwijamy koordynację ruchową i motorykę
 • zwracamy uwagęna bezpieczeństwo podczas zabaw

2. NA ŁĄCE

 • rozpoznajemy i nazywamy niektórych mieszkańców łąki
 • poznajemy nowe pląsy i piosenkę
 • przeliczamy do dwunastu
 • uważnie słuchamy tekstów literackich
 • rozwijamy analizę syntezę oraz pamięć słuchową
 • rysujemy w tunelu i po śladzie
 • czytamy globalnie wyraz: komary
 • wysłuchujemy zmianę tempa w muzyce
 • obserwujemy owady przez lupę
 • odwzorowujemy układ przestrzenny
 • rozpoznajemy i nazywamy figury geometryczne
 • rozwiązujemy zadania tekstowe
 • odkładamy i dokładamy w zakresie 9
 • posługujemy się liczebnikami porządkowymi
 • układamy historyjki obrazkowe i zdania z podanymi wyrazami
 • tworzymy kompozycję : wycinamy przyklejamy, dbamy o estetykę wykonanej pracy
 • uczymy się odpowiednio reagować na przegraną i porażkę

3. MAMA I TATA

 • nazywamy zawody wykonywane przez rodziców
 • dopasowujemy rekwizyty do zawodów
 • ćwiczymy percepcję wzrokową, odwzorowujemy elementy na kartce
 • odgadujemy zagadki o figurach geometrycznych
 • rozumiemy potrzebę pomagania w domu, podajemy przykłady swoich obowiązków domowych
 • doskonalimy umiejętność współpracy w parach i w grupie
 • doskonalimy umiejętność rzucania i chwytania
 • rozwijamy umiejętność improwizowania ruchowego przy muzyce
 • doskonalimy sprawność motoryczną poprzez zaginanie papieru, składanie płaskiego origami
 • przygotowujemy występ dla mamy i taty
 • projektujemy kompozycje kwiatowe na święto mamy
 • rozwijamy umiejętności grafomotoryczne
 • rozwijamy spostrzegawczość i logiczne myślenie oraz wnioskowanie
 • rozwijamy umiejętność składania życzeń
 • rozwijamy poczucie współodpowiedzialność iż za wspólne zadanie
 • rozwijamy tężyznę fizyczną i odporność na trudy
 • wdrażamy się do cierpliwego czekania na swoją kolej,
 • rozpoznajemy kształt liter

4. MOJE ZWIERZĄTKO

 • Rozwijamy empatię wobec zwierząt
 • Doskonalimy szybkość i orientację przestrzeni
 • Usprawniamy pamięć wzrokową na materiale literowym
 • Posługujemy się pojęciem zero do określania pustego zbioru
 • Układamy obrazki z pamięci
 • Usprawniamy aparat oddechowy, uczestniczymy w zabawach logopedycznych
 • Doskonalimy koncentrację uwagi i umiejętność odczytywania symboli liczb
 • Poszerzamy wiedzę na temat ogrodów zoologicznych i ich roli
 • Rozwijamy poczucie rytmu
 • Doskonalimy umiejętność kreślenia wzorów z zachowaniem kierunku
 • rozwijamy umiejętność stosowania symbolów liczb do określania kolejności
 • doskonalimy umiejętność melodyjnego śpiewania
 • wdrażamy się do porządkowania miejsca pracy i zabawy
 • uczymy się przyjmowania bezpiecznej postawy podczas ataku psa
 • rozwijamy szybkość i zwinność
 • rozwijamy sprawność fizyczną i odporność poprzez zabawy na świeżym powietrzu
 • doskonalimy umiejętność liczenia

KWIECIEŃ

 

 

Tematy tygodniowe:


1. NA WSI

 • Poznajemy mieszkańców wiejskiego podwórka, poszerzamy wiedzę na temat zwierząt wiejskich
 • Poznajemy pracę rolnika, nazywamy maszyny i narzędzia rolnicze, dobieramy podpisy do obrazków (kombajn, traktor, siewnik, motyka, grabie)
 • Utrwalamy kierunki w przestrzeni
 • Kształtujemy umiejętność analizy i syntezy wzrokowej
 • Klasyfikujemy elementy wg podanych cech
 • Doskonalimy sprawność narządów mowy
 • Doskonalimy szybkie liczenie, rozwiązujemy zadania tekstowe
 • Nazywany miejsca zamieszkania zwierząt wiejskich (obora, kurnik, stajnia, chlewik)
 • Rozpoznajemy głoskę ”j” w nagłosie
 • Rozwijamy sprawność fizyczną
 • Lepimy z plasteliny
 • Rozwijamy umiejętność właściwego odnoszenia się do rówieśników
 • Ćwiczymy percepcję wzrokową,
 • Poznajemy proces powstawania chleba
 • Przygotowujemy zdrowy posiłek oparty na nabiale

2. ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 • Wyjaśniamy pojęcie „tradycja”, poznamy wielkanocne zwyczaje
 • Bawimy się przy przyśpiewkach ludowych
 • Określamy następstwa zdarzeń historyjkach obrazkowych
 • Pracujemy z mapą – wyszukamy na niej różne miejscowości, będziemy sznurkiem odmierzać odległości
 • Ćwiczymy posługiwanie się liczebnikami porządkowymi
 • Usprawniamy umiejętność wycinania
 • Rozwiązujemy zadania z tekstem, układamy samodzielnie zadania do prezentowanych działań
 • Odgadujemy wielkanocne zagadki,
 • Gromadzimy i omawiamy symbole wielkanocne
 • Przeliczamy wyrazy w zdaniu, budujemy zdania złożone
 • Ćwiczymy pamięć – uczymy się wiersza, piosenki i układu tanecznego
 • Wykonujemy prace plastyczne, rozwijamy umiejętności grafomotoryczne
 • Rozwijamy koordynację ruchową
 • Uważnie słuchamy tekstów literackich, wyciągamy wnioski, odpowiadamy na pytania do tekstu
 • Rozwijamy umiejętności aparatu artykulacyjnego
 • Uczestniczymy w zabawach dramowych z wykorzystaniem pacynek

3. CHRONIMY ŚRODOWISKO

 • Wyjaśniamy pojęcie „ekologia”
 • Kształtujemy nawyki związane z ochroną przyrody
 • Aktywnie świętujemy „Dzień Ziemi”
 • Klasyfikujemy obiekty ze względu na przynależność do flory lub fauny
 • Czytamy globalnie: flora – rośliny, fauna – zwierzęta
 • Rozwijamy logiczne myślenie
 • Operujemy określeniami „najdłuższy i najkrótszy”, mierzymy długości, porównujemy je
 • Poznajemy źródła wytwarzania energii (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych)
 • Odgrywamy scenki o tematyce ekologicznej
 • Bierzemy udział w ćwiczeniach ortofonicznych
 • Uczymy sianowej piosenki
 • Wykonujemy prace z materiałów wtórnych

4. KTO TY JESTEŚ?

 • Pracujemy z mapą Polski, odszukujemy miejsce zamieszkania, wskazujemy Kraków, Warszawę, Wisłę
 • czytamy globalnie napisy „Polska”, „flaga”, „godło”, „herb”, „syrenka”, „stolica”
 • uczymy się hymnu państwowego, zwracamy uwagę na prawidłową postawę podczas śpiewania
 • wykonujemy pracę plastyczną - herb Ozorkowa
 • Tworzymy słownik pojęć z wiązanych ze słowem: Polska
 • Uczymy się na pamięć wiersza „Katechizm polskiego dziecka”
 • Poznajemy „Podanie o Lechu”
 • Poznajemy taniec „krakowiak”
 • Poznajemy miejsca i symbole charakterystyczne dla Krakowa i Warszawy
 • Poznajemy pojęcie „stolica”
 • poznajemy flagę Unii Europejskiej
 • Wyszukujemy Polskę na mapie Europy