Misie Pysie    Jagódki    Słoneczka    Smerfy    Dobre duszki


 

 


ROK PRZEDSZKOLNY 2015/2016


Nauczycielki: Jolanta Najmrodzka, Barbara Chmielecka

 

LUTY


1. LUBIMY SIĘ ŚMIAĆ

 • Rozumiemy konieczność utrzymywania porządku
 • Wiemy, że bałagan może być przyczyną wypadków
 • Orientujemy się w kierunkach przestrzennych: na prawo, na lewo, wyżej, niżej, dalej, bliżej
 • Dodajemy, odejmujemy, przeliczamy elementy
 • Używamy liczebników głównych i porządkowych
 • Odtwarzamy rytmy
 • Zmieniamy ruch zgodnie z muzyką
 • Rozwijamy sprawność manualną
 • Formułujemy proste zdania,
 • Jesteśmy sprawni ruchowo
 • Śpiewamy piosenki
 • Skupiamy uwagę na działaniu
 • Współdziałamy w zespole,
 • Przestrzegamy ustalonych norm i zasad

2. KARNAWAŁOWE STROJE

 • Dostrzegamy elementy humorystyczne w opowiadaniu
 • Opowiadamy na pytania związane z treścią utworu literackiego
 • W skupieniu słuchamy muzyki poważnej
 • Rozwiązujemy zagadki słowne
 • Układamy kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wznosimy konstrukcje z klocków
 • Aktywnie uczestniczymy w zabawach słownych
 • Powtarzamy improwizacje ruchowe
 • Przestrzegamy reguł zabawy
 • Posługujemy się rekwizytami w ćwiczeniach
 • Śpiewamy znane piosenki
 • Odczytujemy przepis kulinarny przedstawiony za pomocą symboli
 • Opowiadamy treść obrazków, określając ich szczegóły
 • Wypowiadamy się na temat czynności codziennych członków rodziny.

3-4 tydzień temat feryjny


Wiersz

Karnawał D. Gellner

 

Już Karnawał włożył maskę,

Drzwi otworzył z hukiem z trzaskiem!

Wpadł jak wicher do pokoju.

W czym?

W karnawałowym stroju!

-Cześć!

Przybiegłem w odwiedziny!

Mam wstążeczki i cekiny,

Nut wesołych dwie kieszenie

I do tańca ZAPROSZENIE!STYCZEŃ

 

Bajki, baśnie, bajeczki

 • Mówimy o swoich potrzebach i emocjach
 • Dostrzegamy układy rytmiczne i potrafimy je kontynuować
 • Próbujemy kreślić linie ciągłe w granicach konturu
 • Współdziałamy w sytuacjach zadaniowych
 • Dostrzegamy różnice w wyglądzie przedmiotów
 • Stosujemy w wypowiedziach poprawne formy artykulacyjne, gramatyczne
 • Dostrzegamy różnice w fakturach przedmiotów
 • Chętnie przeglądamy książeczki
 • Kreślimy linie płynnymi ruchami na dużych płaszczyznach
 • Rozpoznajemy i nazywamy proste figury geometryczne
 • Zapamiętujemy treść obrazków po krótkiej ekspozycji
 • Śpiewamy piosenki
 • Odgrywamy role w zabawach parateatralnych, posługujemy się mową, mimiką, ruchem, gestem
 • Wymieniamy liczebniki w poprawnej kolejności
 • Poznajemy i stosujemy wyrazy związane z książką: autor, ilustrator, okładka, drukarz, drukarnia
 • Określamy kierunki: w prawo, w lewo, w górę, w dół

Tropy na śniegu

 • Rozpoznajemy odgłosy otoczenia
 • Wybieramy obrazki według podanych kryteriów
 • Dostosowujemy ruch ciała do rytmu słyszanej muzyki
 • Ilustrujemy muzykę ruchem
 • Opisujemy zjawiska atmosferyczne występujące zimą
 • Wypowiadamy się na temat pracy swojej i kolegów
 • Rozumiemy przyczynę i skutek określonych działań
 • Utrzymujemy porządek w swoim otoczeniu
 • Aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych
 • Uważnie słuchamy krótkich utworów literackich i zadajemy pytania do treści
 • Utrwalamy prawidłową wymowę głosek
 • Sprawnie łapiemy i rzucamy piłkę do innych
 • Stosujemy poprawnie określenia wielkości: mały, duży, średni

Prezenty dla babci i dziadka

 • Okazujemy szacunek osobom starszym
 • Dostrzegamy potrzeby innych członków rodziny
 • Zadajemy pytania i prowadzimy dialogi
 • Utrzymujemy prawidłową postawę podczas stania, siedzenia, skakania
 • Odczuwamy radość i przyjemność z przygotowania upominków dla najbliższych
 • Opisujemy wygląd swoich dziadków – budujemy dłuższe wypowiedzi
 • Sprawnie posługujemy się techniką plastyczną – malowanie farbami
 • Aktywnie włączamy się w zabawę z innymi
 • Stosujemy formy grzecznościowe podczas składania życzeń
 • Wykonujemy kompozycje z papieroplastyki
 • Uzupełniamy rysunki o brakujące szczegóły
 • Wierzymy w własne możliwości, przezwyciężamy nieśmiałość
 • Poznajemy tradycyjne zabawy z dawnych lat
 • Przestrzegamy reguł społecznych, reagujemy na prośby i polecenia

Karnawałowe stroje

 • Opowiadamy treść obrazków, określając ich szczegóły
 • Dostrzegamy elementy humorystyczne w opowiadaniu
 • Odpowiadamy na pytania związane z treścią utworu literackiego
 • W skupieniu słuchamy muzyki poważnej
 • Rozwiązujemy zagadki słowne
 • Układamy kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wznosimy konstrukcje z klocków
 • Tworzymy dekorację klasy
 • Aktywnie uczestniczymy w zabawach słownych
 • Powtarza improwizacje ruchowe
 • Przestrzegamy reguł zabawy
 • Posługujemy się rekwizytami w ćwiczeniach
 • Śpiewamy znane piosenki
 • Odczytujemy przepis kulinarny przedstawiony za pomocą symboli
 • Wypowiadamy się na temat czynności codziennych członków rodziny

Wiersz

Babcia i dziadziuś

Moja babcia piecze ciasto,

Takie smaczne, że o jej.

Smaży pyszne konfitury

i najsłodszy robi krem.

 

Chodzi ze mną na spacery

czy to słońce, czy to deszcz.

Razem z babcią jest mi dobrze,

bo najlepszą babcią jest.

 

Kiedy robię jakąś psotę,

gdy rodzice skrzyczą mnie,

To mój dziadziuś mi wybaczy

i przytuli mocno mnie.

 

Potem weźmie na kolana

i opowie bajek sto,

Bo mój dziadziuś jest wspaniały

i dlatego kocham go.


Życzenia

Moja Babunia najlepsza w świecie,
wszystkim wam powiem, bo wy nie wiecie.
Ja Babcię kocham, ściskam za szyję,
niech będzie zdrowa i sto lat żyje!

 

Dziś Dzień Dziadka, nie psocimy,
tylko dobrze Ci życzymy.
Ty wybronisz nas od draki
bośmy małe rozrabiaki.
Całujemy Cię serdecznie,
żyj nam Dziadku długo wiecznieGRUDZIEŃ

Mikołaju czekamy

 • Aktywne uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłową wymowę głosek
 • Konstruujemy prostą grę matematyczną
 • Liczymy, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • Przestrzegamy reguł gry czerpiemy radość ze wspólnej zabawy
 • Spokojnie czekamy na swoją kolej, łagodnie reagujemy w sytuacji przegranej, umiemy pogratulować koledze/koleżance wygranej
 • Tworzymy proste opowiadania według podanych reguł, zachowując kolejność wydarzeń
 • Poznajemy drogę listu od nadawcy do adresata -  tworzymy listy

 

Porządkami czas się  zająć, goście zaraz przybywają

 • Rozwijamy poczucie odpowiedzialności za porządek i czystość w najbliższym otoczeniu
 • Pogłębiamy uczucia przywiązania do rodziny, potrzeby niesienia pomocy na miarę możliwości;
 • Wielozmysłowowo poznajemy otaczający świat (węch, dotyk);
 • Doskonalimy wypowiedzi ustne, prezentojemy własne doświadczenia i własny punkt widzenia
 • Zaangażujemy się w czynności prospołeczne.

Zasypało cały świat, nocą śnieżek z nieba spadł - witamy zimę

 • Uwrażliwiamy się na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu
 • Doskonalimy umiejętność wypowiedzi oraz bogacimy słownik czynnego
 • Wzbogacamy wiedzę przez przeprowadzanie doświadczeń i zabawy badawcze;
 • Poznajemy wybrane utwory literatury dla dzieci
 • Tworzymy prace plastyczne inspirowane słowem mówionym

W całym domu pachnie lasem, to już  święta są za pasem

 • Wielozmysłowo poznajemy poznawania otaczający świat (dotyk, węch);
 • Poznajemy tradycje świąt Bożego Narodzenia;
 • Wdrażamy się do estetycznego wykonywania ozdób choinkowych, bierzemy czynny udział w dekoracji drzewka świątecznego i sali;
 • Integrujemy dzieci i ich rodziny z przedszkolem przez uczestnictwo w uroczystości
 • przełamujemy obawę przez występami, doskonalimy pamięć

 

Piosenki

 

KOLĘDNICY

(na melodię „Pójdzmy wszyscy do stajenki”)

 

Choć na dworze mroźna zima,

śnieżek sypie i mróz trzyma.

My się zimy nie boimy

i z kolędą przychodzimy.

My się zimy nie boimy

i z kolędą przychodzimy.

 

Gwiazdka nas przywiodła do was.

Czy lubicie kolędować?

Bo z kolędą przychodzimy,

zdrowia szczęścia wam życzymy.

Bo z kolędą przychodzimy,

zdrowia szczęścia wam życzymy

 

 

"SPOJRZAŁY ANIOŁKI"

 

Spojrzały aniołki w niebieski kalendarz –

czas zrobić porządki, zbliżają się święta.

Pościągały pościel z łóżek

i wyniosły na podwórze,

i te małe, i te duże,

każdy wielki zuch

 

Ref. La, la, la.........

 

Dziwili się ludzie  cóż to z nieba leci?

Starsi nie wiedzieli, ale wiedzą dzieci

śnieg z poduszek wytrzepały

te aniołki, duży z małym,

gdy trzepaczki na podwórku

poszły dzisiaj w ruch.UWAGA

Zapraszamy na spotkanie z rodzicami

z udziałem psychologa

16.11.2015 godz. 16.30LISTOPAD

Tematy tygodniowe:

1. NASZE ZWIERZAKI

 • dostrzegamy różnice i podobieństwa w obserwowanych przedmiotach,
 • kształtujemy opiekuńczą postawy w stosunku do zwierząt
 • poznajemy pojęcie „schronisko dla zwierząt”
 • poznajemy znaczenie zwierząt w życiu człowieka
 • przewidujemy działania i  łączymy je ze skutkiem
 • stosujemy różne techniki plastyczne
 • poznajemy zwyczaje niektórych zwierząt
 • uczymy się prawidłowego zachowania podczas spotkania z obcym psem
 • układamy zdania, wypowiadamy się na określony temat
 • poznajemy pracę weterynarza

2. CZYJ TO DOM?

 • dobieramy obrazki w logiczne pary
 • dostrzegamy regularność układów rytmicznych
 • rozpoznajemy i nazywamy domy wybranych zwierząt
 • rozwiązujemy zagadki słowne i ruchowe
 • aktywnie uczestniczymy w ćwiczeniach ortofonicznych
 • utrzymujemy porządek w swoim otoczeniu
 • grupujemy obiekty w sensowny sposób
 • próbujemy kreślić linię ciągłą i łamaną bez odrywania ręki
 • stosujemy w praktyce określenia niżej, wyżej, nad, pod, obok, na prawo, na lewo
 • stosujemy określenia przymiotnikowe do opisywania cech
 • wykazujemy spontaniczną aktywność ruchową
 • śpiewamy piosenki
 • współdziałamy przy wykonywaniu zadań

 • 3. DBAMY O ZDROWIE
 • rozumiemy znaczenie dbania o zdrowie
 • uważnie słuchamy wiersza i zadajemy pytania do jego treści
 • rozpoznajemy i nazywamy przedmioty służące do utrzymywania higieny osobistej
 • nazywamy i wskazujemy części ciała człowieka
 • rozpoznajemy i nazywamy niektóre elementy wyposażenia kuchni
 • wskazujemy zdrowe i niezdrowe produkty – potrafimy uzasadnić wybór
 • odczuwamy radość z wykonanej pracy
 • reagujemy właściwie na zmiany w muzyce
 • odgrywamy role w zabawach parateatralnych, posługujemy się mową, mimiką i gestem
 • właściwie zachowujemy się przy stole
 • przestrzegamy zasad bezpieczeństwa podczas wyjść poza przedszkole

 

4. IDĘ Z MISIEM DO PRZEDSZKOLA

 • tworzymy prace pod wpływem różnych bodźców
 • ćwiczymy płynność i dokładność ruchów ręki w trakcie ćwiczeń grafomotorycznych
 • odróżniamy błędne liczenie od poprawnego
 • aktywnie uczestniczymy w zajęciach
 • dzielimy zdania na wyrazy
 • ćwiczymy aparat artykulacyjny
 • utrwalamy wybrane figury geometryczne
 • omawiamy ilustracje
 • poznajemy właściwości miodu
 • interesujemy się światem przyrody
 • poznajemy rolę pozawerbalnego komunikowania się
 • utrwalamy kierunki prawo-lewo
 • słuchamy tekstów literackich i chętnie wypowiadamy się na ich temat
 • rozpoznajemy odgłosy z otoczenia

 

PIOSENKI


„Wiatr psotnik”

I.

Wiatr zapukał w okno, do dzieci:
“Halo, hej maluchy, jak leci?
Nie chce mi się biegać po polach,
przyjdę do waszego przedszkola”

(Nie! nie! nie! )


ref.
Wietrzyku - Psotniku
- masz chmurki przegonić,
utulić sarenki w lesie,
kałuże osuszyć,
i liście posprzątać,
bez ciebie cóż zrobi jesień?

II.

“A ja chcę rozkręcić zabawki,
albo rozkołysać huśtawki.
Wolę dmuchać w trąbki, piszczałki,
zbudzić wasze misie i lalki”

(Nie! nie! nie!)

 

„Kasztankowa gra”

I.

Wiatr pogłaskał stary kasztan

po złotej czuprynie.

A w ogródku już kasztanki

skaczą po ścieżynie.

 

Ref.

Kto się z nami bawić chce

w kasztankową grę.

 

II.

Jeden w prawo, drugi w lewo

trzeci błyska oczkiem.

Ten malutki, okrąglutki

w trawie błyska oczkiem.

 

III.

A ten piąty, a ten szósty

kasztanek łaciaty.

Zamiast dzieciom do kieszonki

skoczył między kwiaty.

 

IV.

Wiatr pogłaskał stary kasztan

po złotej czuprynie.

Nowe zżuci nam kasztanki

w zielonej łupinie.

autor: nieznany

 

WIERSZYKI

 

Tam za lasem

Tam za górką

Wiatr dokuczał

Małym chmurom

 

Aż się chmurki

Rozpłakały

I deszcz padał

Przez dzień cały


PAŹDZIERNIK


tematy tygodniowe:

1. Droga do przedszkola

 • Współdziałanie w zespole
 • Słuchanie tekstów literackich i wypowiadanie się na ich temat
 • Poznawanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy, kierowanie się przyjętymi zasadami
 • Łączenie przyczyny ze skutkiem, przewidywanie co może się wydarzyć
 • Odtwarzanie rytmów
 • Rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
 • Rozpoznawanie kształtu koła
 • Układanie kompozycji z figur geometrycznych
 • Właściwe reagowanie ruchem na zamianę tempa w muzyce
 • Dbanie o ład i porządek w miejscu pracy
 • Włączanie siew zabawy przy muzyce
 • Omawianie ilustracji
 • Wykonywanie poleceń nauczyciela

 

2. Leśne odgłosy

 • Zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi
 • Przestrzeganie obowiązujących zasad
 • Aktywne uczestniczenie w zabawach oddechowyc
 • Nazywanie charakterystycznych cech aktualnej pory roku
 • interesowanie się światem przyrody
 • Angażowanie się w zdobywanie nowych doświadczeń
 • Dostrzeganie piękna otaczającego świata
 • Korzystanie z zabawek i narzędzi w prawidłowy sposób
 • Właściwe zachowanie się na placu zabaw
 • Swobodne wypowiadanie się na określony temat
 • Rozumienie określenia „para” i stosowanie go w praktyceAktywnie uczestniczenie w zajęciac
 • Przeliczanie elementów danego zbioru
 • Odczuwanie satysfakcji z wykonanej pracy
 • Regulowanie oddechu
 • Interesowanie się pisaniem i czytaniem
 • Rozpoznawanie kształtów

3. Kącik zabawek

 • Współdziałanie w zespole
 • Doskonalenie narządów artykulacyjnych w toku różnych zabaw
 • Uważne słuchanie tekstu literackiego
 • Poprawnie nazywa obserwowane rzeczy
 • Dba o zabawki, bawi się bezpiecznie
 • Dzieli się posiadaną wiedzą
 • Słucha w skupieniu muzyki odtwarzanej z CD
 • Swobodnie posługuje się  materiałami i narzędziami plastycznymi
 • Stosuje określenia „na, nad, pod, obok, wyżej, niżej”
 • Poznaje rolę pozawerbalnego komunikowania się
 • Odtwarza struktury dźwiękowe
 • Ilustruje treść własnych przeżyć i wyobrażeń
 • Poprawnie nazywa obserwowane rzeczy i zjawiska
 • Chce zdobywać wiedzę o przyrodzie
 • Zwraca się bezpośrednio do rozmówcy

4. Kap, kap, kap…

 • Interesowanie się zjawiskami przyrody, nazywanie ich i rozpoznawanie
 • zrozumienie symbolicznego zapisu pogody
 • zrozumienie pojęcia „prognoza pogody”
 • układanie krótkich zdań na dany temat
 • sprawne poruszanie się zgodnie z danymi poleceniam
 • opowiadanie treści swoich rysunków
 • sprawne posługiwanie się pędzlem
 • dostrzeganie rytmu w otoczeniu
 • uczestniczenie w zabawach artykulacyjnych
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • aktywne uczestniczenie w zabawach i podejmowanie współpracy z innymistosowanie określeń „w prawo, w lewo, w bok, do przodu, do tyłu
 • odnajdywanie cech wspólnych dwóch przedmiotów
 • skupianie uwagi na poleceniach słownych

 

 

 


Witajcie nasze Słoneczka!

To kolejny rok pełen wrażeń, nabywania nowych doświadczeń, radosnej zabawy.

Życzymy Wam i Waszym Rodzicom wielu dobrych, miłych i wzruszających chwil w naszym przedszkolu:)

A więc... zaczynamy... ku przygodzie!


WRZESIEŃ


 

TEMATY TYGODNIOWE


1. WESOŁE PRZEDSZKOLE

 • nawiązywanie pozytywnych kontaktów z rówieśnikami
 • akceptowanie i przestrzeganie ustalonych zasad
 • doskonalenie sprawność narządów artykulacyjnych w trakcie zaba
 • wskazywanie różnic i podobieństw między przedmiotami
 • dzielenie się własnymi doświadczeniami
 • rozwijanie sprawności manualnej

2. RAZEM JEST WESOŁO

 • wypowiadanie się na określony temat
 • nazywanie i rozpoznawanie dźwięków z otoczenia
 • prawidłowe reagowanie na pozytywne i negatywne uwagi
 • zabawy przy muzyce
 • nabywanie poczucia własnej wartości, przełamywanie nieśmiałości
 • określanie  miejsca na kartce papieru
 • wyodrębnianie głoski w prostych słowach
 • reagowanie ruchem na zmianę tempa w muzyce
 • samodzielne wykonywanie prostych doświadczenia, wyciąganie wniosków

3. TO JA

 • porządkowanie przedmiotów według wzrastającej i malejącej liczebności
 • doskonalenie płynność i dokładności ruchu rąk
 • dbanie o porządek i ład w otoczeniu
 • zainteresowanie czytaniem i pisaniem
 • orientacja w schemacie własnego ciała
 • stosowanie określeń „przodem do”, „tyłem do” oraz „na”, „obok”
 • dostrzeganie potrzeby innych
 • aktywne uczestniczenie w zabawach słownych
 • doskonalenie sprawności ruchowej
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas różnych działalności
 • współdziałanie w zespole

4. KOSZ PANI JESIENI

 • opisywanie zjawisk atmosferycznych
 • tworzenie prac pod wpływem bodźców
 • udzielanie odpowiedzi na pytania, stosowanie w wypowiedziach nowo poznanych wyrazów
 • wykonywanie kompozycji przestrzennych
 • tworzenie  zbiorów i przeliczanie elementów zbioru
 • rozpoznawanie smaków
 • doskonalenie i korzystanie z różnych zmysłów


PIOSENKA


Wrzesień - przedszkolak

 

1.

Do przedszkola idzie Wrzesień,

żeby zostać przedszkolakiem,

a za Wrześniem biegną dzieci:

czekaj na nas, nie bądź taki!

Maszeruje razem z dziećmi,

ręka w rękę, noga w nogę,

wszystkim wkoło opowiada:

przedszkolakiem zostać mogę!

 

Ref.

Do przedszkola, do przedszkola,

do zabawek i książeczek,

do piosenek i wierszyków,

tu przyjaciół też znajdziecie.

 

2.

Pani wita ich przed salą

i z uśmiechem drzwi otwiera.

W samą porę, miły Wrześniu,

już zostaniesz z nami teraz.

Ma swój znaczek, szafkę w szatni

i humorek doskonały,

zna trzy słowa czarodziejskie,

z każdej cieszy się pochwały.ROK PRZEDSZKOLNY 2014/2015


Nauczycielki: Jolanta Najmrodzka, Barbara Chmielecka

 

 

MAJ

 

Tydzień I – Dzień i noc

 • Słońce
 • Księżyc i gwiazdy
 • Noc i dzień
 • Kolorowe sny
 • Dzień w przedszkolu

Tydzień II – Wiosenna łąka

 • Kolorowa łąka
 • Motyle
 • Biedronki
 • Bocian
 • Żabki

Tydzień III - Domowi ulubieńcy

 • Pies
 • Kot
 • Chomik
 • Papuga
 • Bezpieczne zabawy ze zwierzętami

Tydzień IV – Mama i tata

 • Rodzice
 • Upominek dla mamy
 • Upominek dla taty
 • Pokażemy, co umiemy
 • Świętujemy Dzień Matki


KWIECIEŃ

 

Tydzień I – Święta tuż-tuż

 • Palemka
 • Pisanka
 • Kurczaczek
 • Baba wielkanocna
 • Śmigus-dyngus

Tydzień II – Zwierzęta w gospodarstwie

 • Krowa
 • Świnka
 • Kura
 • Kaczka
 • Owca

Tydzień III - W wiejskim gospodarstwie

 • W gospodarstwie
 • Traktor
 • W kurniku
 • W chlewiku
 • Na polu

Tydzień IV – W zgodzie z naturą

 • Czysto wokół nas
 • Zakręcamy krany
 • Czyste powietrze
 • Szanujemy zieleń
 • Segregujemy śmieci

 

PIOSENKA

„Wiosenna poleczka” https://www.youtube.com/watch?v=-BAXhNobcfU

 

Kiedy świeci słoneczko

tu na łące nad rzeczką

świerszcze stroją skrzypeczki

do wiosennej poleczki.

 

Dylu,dylu już grają

grube bąki śpiewają,

myszki tańczą poleczkę

sapią przy tym troszeczkę.

 

A trzy małe biedronki nie chcą tańczyć tej polki

i czekają na walca, aby tańczyć na palcach.

 

Pląs

„Misie dwa”

Ty i ja, ty i ja, ty i ja

Misie szare, misie szare obydwa

I kochają się te misie

Przytulają swoje pysie.

Misie szare, misie szare obydwa

 

WIERSZE

„Boćki i żaby” (B.S.Kossuth)

Przyleciały boćki
zza dalekich mórz,
klekotały głośni:
-Wróciliśmy już!

A nad stawem w trawie
padł na żabki strach.
-Boćki przyleciały!
Och, och, ach, ach, ach!

Lecą boćki z szumem
na łąki po łup.
Jakie długie nogi!
Jaki ostry dziób!

Żabki przestraszone
hyc! Do wody -hyc!
Boćki chodzą, brodzą...
Nie znalazły nic!

 

„Dziwne rozmowy”

W chlewiku mieszka świnka,

i trąca ryjkiem drzwi.

Gdy niosę jej jedzenie,

To ona „Kwi, Kwi, Kwi!”

 

Opodal chodzi kaczka,

Co krzywe nóżki ma,

Ja jej mówię „Dzień dobry”

A ona: „kwa,kwa,kwa!”

 

MARZEC

 

Tydzień I – Wiosna tuż-tuż

 • Wierzbowe kotki
 • Kwiaty pod śniegiem
 • Kwiaty pod śniegiem       
 • Ciepło – zimno
 • Czas zdjąć zimowe ubrania

Tydzień II – Wiosenne hodowle

 • Narzędzia ogrodnika
 • Cebula i szczypiorek
 • Rzeżucha
 • Dbamy o naszą hodowlę
 • Wiosenny ogródek

Tydzień III – Urodziny naszego przedszkola

 

Tydzień IV - Wiosenne porządki

 • Co służy do sprzątania?
 • Porządki w naszej sali
 • Pomagam w domu
 • Łąka przygotowuje się na wiosnę
 • Zielona zabawa

LUTY

Tydzień I - Zabawy w karnawale

 • Zabawy z balonami
 • Bal karnawałowy
 • Karnawałowe przebieranki
 • Karnawałowe przysmaki
 • Karnawałowe szaleństwo

Tydzień II - W krainie Pani Zimy

 • Powitanie Pani Zimy
 • Pałac Pani Zimy
 • Tropimy Panią Zimę
 • Mrozem malowane
 • Bal u Pani Zimy

Tydzień III - Bajki i bajeczki

 • Dobro zawsze zwycięża
 • Prawda zawsze wyjdzie na jaw
 • Należy pomagać innym
 • Nie rozmawiaj z obcymi
 • Słuchaj rodziców

Tydzień IV - Legendy polskie

 • O smoku wawelskim
 • O Bazyliszku
 • O złotej kaczce
 • O królu Popielu
 • O toruńskich piernikach

STYCZEŃ

 

Tydzień I: PRZEZ OKRĄGŁY ROK

 • Jak to zimą bywa
 • Jak to wiosną bywa
 • Jak to latem bywa
 • Jak to jesienią bywa
 • Karuzela pór roku

Tydzień II: BIAŁO DOOKOŁA

 • Śnieg
 • Lód
 • Mrozem malowane
 • Kraina Królowej Śniegu

Tydzień III: BABCIA I DZIADEK

 • Moja babcia
 • Upominek dla babci
 • Mój dziadek
 • Upominek dla dziadka
 • Dzień babci i dziadka

Tydzień IV: LUBIMY ZIMĘ

 • Spotkanie z bałwankiem
 • Na saneczkach
 • Jeździmy na nartach
 • Na ślizgawce
 • Bezpieczne zabawy

 

PIOSENKI I PLĄSY


TUPU TUP PO ŚNIEGU

 

Przyszła zima biała
Śniegiem posypała
Zamroziła wodę
Staw przykryła lodem


Ref.
Tupu tup po śniegu
Dzyń, dzyń na sankach
Skrzypu skrzyp na mrozie
Lepimy bałwanka

Kraczą głośno wrony kra, kra
Marzną nam ogony kra, kra
Mamy pusto w brzuszku
Dajcie nam okruszków!

Ref.
Tupu tup po śniegu…


Ciepłe rękawiczki
I wełniany szalik
Białej, mroźnej zimy
Nie boję się wcale


***

ZIMA, ZIMA, ZIMA
słowa i muzyka: K.Kulikowska


Zima, zima, zima,
mróz i zawierucha,
a my się śmiejemy
od ucha do ucha.

My lubimy zimę,
zima lubi nas,
szybko na saneczki
chodźmy wszyscy wraz.

 

 

*****


GRUDZIEŃ

Drodzy Rodzice!

ZAPRASZAMY

na zajęcie otwarte!

10 grudnia godz.9.30

 

 

Tydzień 1: MOJA RODZINA

(moja rodzina, zabawy z rodzicami, fajnie mieć rodzeństwo, pomagam w domu, przygotowujemy się na przyjście św. Mikołaja)

 

TYDZIEŃ 2: CHOINKOWE OZDOBY

(pawie oczka, łańcuchy, aniołki, gwiazdki, ubieramy choinkę)

 

TYDZIEŃ 3 i 4: SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

(pomagamy mamie, stół wigilijny, pierwsza gwiazdka, mikołajowe prezenty, przedszkolne kolędowanie)


T

WRÓBELKI

Na gałązce gwar dziś wielki

Urządziły bal wróbelki

Skrzydełkami wymachują

I wesoło podskakują

 

Ćwir, ćwir, ćwir x2

I wesoło podskakują

 

Na gałązce gwar dziś wielki

Urządziły bal wróbelki

Gdy się w pary połączyły

To wesoło zatańczyły

 

Ćwir, ćwir, ćwir x2

To wesoło zatańczyły

 

Na gałązce gwar dziś wielki

Urządziły bal wróbelki

Tak wesoło harcowały

Że na ziemię pospadały

 

PLĄS

 

Teraz obróć się dokoła

klaśnij w ręce raz i dwa,

tupnij nogą lewą prawą

i zawołaj hej i ha!

 

 

LISTOPAD

 

Tydzień 1: JESIENNE MALOWANIE

(kolorowe farby, pracowite rączki, narzędzia malarskie, malowane obrazki, wesołe malowanie)

 

Tydzień 2: UBRANIA NA ZIMNE DNI

(czapki i szaliki, kurtki i płaszczyki, kozaki i trzewiki, bluzki i sweterki, ubieram się sam)

 

Tydzień 3: GOŚCIE ZA OKNEM

(wróbel, gil, sikorka, ptasie smakołyki, dokarmiamy ptaki)


Tydzień 4: SPOTKANIE Z LISTONOSZEM

(list, listonosz, piszemy listy, skrzynka pocztowa, list do Mikołaja)


PIOSENKI

 

"Jesienna śpiewanka"

(sł. A. Galica, muz. T. Pabisiak)

 

Idzie jesień, z nią gawrony przyfrunęły do nas.

Kra, kra kraczą zaglądają do okien przedszkola. (x2)

 

Czasem deszczyk kapu – kapu, czasem słonko świeci.

Przyszła jesień i przyniosła kasztany dla dzieci. (x2)

 

Poskaczemy hopsa – hopsa po parku jesienią.

Popatrzymy, jak na drzewach liście się czerwienią. (x2)


DMUCHA WIATR

Dmucha wiatr (dmuchamy orzed siebie)

szumią drzewa (machamy rękami nad głową naśladując drzewa, wypowiadamy szszszsz...)

Idzie burza (uderzamy dłońmi o uda)

i ulewa. (robimy "młynek" dłońmi)

A ja w domu schowam się (robimy "daszek" nad głową)

Deszcz nie zmoczy mnie (gest "nie" palcem)


Kap, kap, kap, kap, kap, kap (klaszczemy)

 

 

 


PAŹDZIERNIK


 

Tydzień 1: WARZYWA

 

(marchewka, pietruszka, kapusta, ziemniaki, warzywa w słoiku)


 

Tydzień 2: JESIENIĄ W PARKU – ZWIERZĘTA W PARKU

 

(kolorowe liście, kasztany, jarzębinowe korale, wiewiórka, zabawy w parku)


 

Tydzień 3: LAS JESIENIĄ – ZWIERZĘTA W LESIE

 

(liście  i igły, jeż, sarna, dzięcioł, dary lasu – grzyby)


 

Tydzień 4: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

 

(buda dla Burka, karmnik dla ptaków, w dziupli wiewiórki, domowa spiżarnia,

z mamą w kuchni)


Uczymy się:


Wierszyk

 

"Co lubimy"

 

Lubimy jabłuszka i słodziutkie gruszki

Na śliwki jesteśmy wielkie łakomczuszki

Marchewkę chrupiemy jak małe zajączki

Pomidorki też zjemy gdy nam wpadną w rączki.

 

 

 

PLĄSY

 

„Zajączki”

 

Dwa zajączki sobie siedzą,

W polu nad zielona miedzą.

Wąsikami poruszają

i kapustę zajadają:

 

CHRUP, CHRUP, CHRUP

 

Gdy już brzuszki pełne miały,

W łapki sobie zaklaskały,

Potem zatańczyły w koło,

Bo im było tak wesoło:

 

KIC, KIC, KIC

 

 

„PAJĄCZEK”

 

Nasz mały pajączek po rynnie szedł co sił.

Przyszedł wielki deszcz … sio! Pająka zmył.

Wtem wyszło słońce, ogrzało ziemię wnet,

Mały nasz pajączek po rynnie będzie szedł.

Witamy serdecznie nowe Słoneczka w grupie pierwszej.

Wasi starsi koledzy poszli już do szkoły, a Wy zajmujecie ich miejsce.

Nad Waszym bezpieczeństwem czuwać będą panie Jola i Basia, a pomagać im będą ciocia Marynia i Ela„Jeżeli twierdzisz, że mi ufasz - ufaj mi całym sobą.

Ufaj mi – naprawdę.

Potrzebuję Twojej wiary we mnie. Ona unosi moje skrzydła.

Ty, moja mądra, dorosła Mamo we mnie wierzysz;

Ty, dorosły, potężny Tato – ufasz, że dam radę,

więc ja – Wasz malutki syn, Wasza mała córeczka – PORADZĘ SOBIE.

Otoczony Twoimi ciepłymi zapewnieniami odnajdę w sobie siłę do tego,

by sobie poradzić.

Otulony Twoim wsparciem, Twoją pewnością i wiarą we mnie

– będę latał…”

 

(Katarzyna Wnęk – Joniec „Nie przydeptuj małych skrzydeł”)

 WRZESIEŃ

1. W przedszkolu

 • Poznanie topografii przedszkola.

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.

 • Nauka piosenek i pląsów.

2. Droga do przedszkola

 • Poznawanie i nazywanie domów ludzi i zwierząt

 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.

 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.

 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

3. Oto ja

 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.

 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.

4. Owoce

 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy


PIOSENKI I PLĄSY


„PIŁKA OLI”


Duża piłka w kropki złote,
Do zabawy ma ochotę.
Raz jest w górze, a raz w dole,
Do zabawy prosi Olę.

Refren:
Ola, Ola, Ola-la,
Ola, Ola piłkę ma.
Ola, Ola, Ola-la,
Klaszcze w ręce
Raz i dwa, raz i dwa.

Duża piłka z grubym brzuszkiem,
Czasem chowa się pod łóżkiem.
Czasem toczy się po stole,
Do zabawy prosi Olę.

Refren:
Ola, Ola, Ola-la…

Duża piłka figle płata,
Goni Olę, goni brata.
Ale z Olą skakać woli,
Bo to przecież piłka Oli.

Refren:
Ola, Ola, Ola-la…

 

 

"KONIKI"


Noga goni nogę

Biegają  koniki

Stukają kopytka

W rytm muzyki

(x2 całość)

 

Jedna noga tupie: tup, tup, tup

Druga noga stuka: stuk, stuk, stuk

Konik skacze sobie: hop, hop, hop

Koniku w drogę! Wioooooooooooo!

(x2 całość)

 

 

 

DROGI RODZICU!

Gdy dziecko staje się przedszkolakiem, warto pamiętać...

 

 • Przygotuj dziecko do rozstania z mamą;
 • Nie przeciągaj pożegnania w szatni, pomóż mu dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź;
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu - jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami może wszystko wymusić;
 • Nie obiecuj: jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz - kiedy będziesz odbierać dziecko, możesz mu dać maleńki prezencik, ale nie może to być forma przekupywania;
 • Kontroluj to, co mówisz. Zamiast: już możemy wracać do domu, powiedz: teraz możemy iść do domu. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk;
 • Nie wymuszaj na dziecku, aby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres;
 • Jeśli dziecko przy pożegnaniu płacze, postaraj się, żeby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata, rozstania z tatą są mniej bolesne;
 • Czas pobytu małych dzieci w przedszkolu nie powinien być długi. Jeśli to możliwe, w pierwszych dniach odbieraj dziecko po obiedzie. Potem stopniowo zwiększaj czas pobytu dziecka w przedszkolu;
 • Uwaga! Nie spóźniaj się z odbieraniem dziecka - jeśli obiecałeś, że przyjdziesz wcześniej, dotrzymaj słowa;
 • Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem.

 

 

 

Witamyn w grupie starszaków w roku szkolnym 2013/14

 

Nauczycielka - Jolanta Najmrodzka

STYCZEŃ

SKOK  W  NOWY ROK

Czytamy globalnie wyrazy: wiosna, lato, jesień, zima, zegar. Wskazujemy charakterystyczne cechy pór roku.. Dostrzegamy następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Posługujemy się nazwami pór roku, dni tygodnia, miesięcy. Odczytujemy pełne godziny na zegarze. Układamy w szeregi obrazki przedstawiające ludzi, zwierzęta, przedmioty itp. zgodnie z poleceniem N, np. od najstarszego do najmłodszego, od najmniejszego do największego. Sprawnie wypychamy elementy z wyprawki i łączymy je zgodnie z instrukcją. Z zaangażowaniem wykonujemy zadania ruchowe wyznaczone przez N

BABCIA I DZIADEK  NASZE  SKARBY

Nazywamy swoje emocje, odczucia związane z domem rodzinnym. Posługujemy się pojęciami dotyczącymi wyglądu ludzi, przedmiotów, miejsc, swoich wrażeń dotykowych, wzrokowych. Opowiadamy o członkach swojej najbliższej rodziny; formułujemy krótką wypowiedź Określamy miejsce wskazanej głoski w wyrazie. Stosujemy zwroty grzecznościowe podczas rozmów z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Aktywnie uczestniczymy w przygotowaniach do przedstawienia z okazji Święta Babci i Dziadka; odgrywamy przydzieloną  rolę. Malujemy portret babci i dziadka. Posługujemy się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 5.

ZIMOWE ZABAWY

Przyjmujemy na siebie określone role w zabawach tematycznych, ruchowych. Przestrzegamy zasad zgodnego współdziałania. Obserwujemy najbliższe otoczenie i wypowiadamy się na temat swoich obserwacji. Zachowujemy ciszę podczas zabaw, które tego wymagają. Panujemy nad emocjami w sytuacji przegranej. Przestrzegamy zasad bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Lepimy z plasteliny. Odrysowujemy kształty od szablonu. Składamy obrazki

z pamięci.

Piosenka  ,, Pory roku''

Cztery pory ma rok cały. Każda inna oczywiście.

Zima w śniegu, wiosna w kwiatach,

lato w słońcu, jesień w liściach.

 

Ref. Wiosna lato, jesień, zima,

  cztery pory rok nasz ma.

  Każda inne zna zabawy,

  każda w co innego gra.

  Wiosna ,lubi rower, piłkę

lato łódkę i kajaki.

Jesień rolki, hulajnogi,

zima narty, łyżwy, sanki.

Ref.  Wiosna lato, jesień, zima,

  cztery pory rok nasz ma.

  Każda inne zna zabawy,

  każda w co innego gra.

Wiosna stawia babki z piasku,

lato kąpie się w basenie,

jesień spaceruje w lesie,

zima śnieg w bałwanka zmienia.

  Ref.  Wiosna lato, jesień, zima,

  cztery pory rok nasz ma.

  Każda inne zna zabawy,

  każda w co innego gra.